Vervolg

 
Dit alles veranderde drastisch voor mij toen mijn allerbeste vriend, na een ziekteproces van 3,5 jaar, overleed. 
Door zijn overlijden ontstond er onverwacht een energetische schokgolf in mijn leven.
Alles waar ik mijn leven op had gebouwd -mijn vermeende zekerheid gevende structuren- begonnen langzaam maar zeker niet meer te passen; leefomgeving, woning, werk, familie, collega’s…..
Ik gleed weg in een onbekend gebied binnenin mijzelf.
 
En toen kwam daar opeens de bevestiging van hetgeen ik altijd stiekempjes op gehoopt had….
Een aantal weken na mijn vriend’s overlijden stond hij kraakhelder waarneembaar in mijn slaapkamer!
Ik kon met het praten en hierbij een diepe, diepe dankbaarheid ervaren voor hetgeen hij mij zojuist had getoond: Het leven stopt niet na de dood en is daadwerkelijk oneindig.
We zijn elkaar niet verloren toen hij stierf. We hebben de mogelijkheid om onze liefdevolle vriendschap voort te zetten terwijl hij zich op een andere frequentie begeeft...
 
Deze ervaringen deden mij uiteindelijk via allerlei wegen belanden bij ET-healing… inderdaad, de Extra-Terrestrials. Ofwel de buitenaardsen….
Mijn scepsis ging met mij aan de haal toen ik las waar zij zich mee bezig hielden. Buitenaardsen? Bestaan die dan? En zo ja, kan je daar dan contact mee maken?
 
En hoewel ik de weerstand van mijn ‘denken’ ervoer, voelde ik ook een verlangen, en nieuwsgierigheid naar deze ‘stroming’.
Het voelde ergens zo ‘waar’, hoewel ik dat niet kon staven.
 
 ‘Het’ begon langzaam te kloppen voor mij toen ik steeds meer informatie verkreeg.
Toen ik mijzelf tijdens deze ET- opleidingen dingen hoorde zeggen, voelde voelen en waarnam terwijl we meegenomen werden in liefdevolle, hoge resonantie velden, wist ik dat dit een waarheid betrof waar ik al zo lang op zoek naar was. Het zogezegde kanaal naar de andere dimensies werd steeds ruimer geopend. En daarmee nam mijn bewustzijn in een rap tempo toe.
 
En met ieder nieuw -ongelooflijk- inzicht of ervaring stuitte ik ook iedere keer opnieuw op mijn scepsis, op een overtuigingssysteem van mijn gedachten die heel hard riep  ‘dat dit toch wel een beetje te dol werd!’
Maar het verlangen van binnen om verder te wandelen op dit pad, bleek sterker. Het heeft er o.a. toe geleid dat jij vandaag deze tekst leest.
En dat mijn persoonlijke zoektocht - die nog steeds in volle gang is- heeft gezorgd voor het verhaal wat ik met jullie wil delen, onder andere via deze website.
 
 
Back to Top