Bouwen aan een heilig fundament?

-29 september 2019-
Vanmorgen bij het ontwaken, besefte ik me dat ik eeuwenoude stenen in mijn handen had gehad gedurende mijn droomtijd: Ik was heel nauwkeurig bezig om een heilig fundament te bouwen onder het toeziend oog van liefdevolle 'bewustzijnen'.
Niet zomaar een paar willekeurige stenen, maar met heel specifieke vormen. Ze bleken als een soort 'Tetrisspelletje' op een bepaalde volgorde in elkaar te passen.
En terwijl ik op mijn knieën zat en de stenen bekeek en aan het puzzelen was hoe ik ze in de juiste volgorde zou plaatsen, zag ik dat elke steen zijn eigen, unieke symbool droeg. Het deed me denken aan de symbolen die we uit het Maya tijdperk kennen.
Was dit mijn eigen fundament? Was ik met deze bouwstenen de blauwdruk van mijn huidige leven aan het opzetten? Of was dit een energetisch fundament voor iets anders....?

 

 

 

Back to Top